Princip rada 

Swish: 123 686 41 36

Bankgironummer: 5523-7747

SEB-konto: 5380-10 826 95

Humanitarna grupa "20 KRUNA ZA ČOVJEKA" stavlja običnog čovjeka u prvi plan i ima za cilj unaprjeđenje korektnog i održivog razvoja temeljenog na ljudskim pravima i poštivanju ljudskog dostojanstva. Ciljevi se ostvaruju pokretanjem aktivnosti na smanjenju siromaštva, ublažavanjem svih oblika ljudske patnje i unaprjeđenjem zajedništva i aktivnog društvenog života izgrađenog na pravdi i jednakim mogućnostima za sve.

U decembru 2015 godine, registrovana je facebook grupa koja danas broji preko 8000 članova.

Humanitarne akcije odradjuju se UVIJEK I SAMO uplatom na žiroračun porodice kojoj pomažemo. Novac se NIKADA ne uplaćuje na račun neke organizacije. Sve uplatnice sa brojevima žiroračuna transparentno su prikazane na zidu naše facebook grupe.

PRIJEDLOZI

Prvi korak je pregled pristiglih prijedloga od članova nase grupe i odabir jednog prijedloga koji ćemo raditi u aktualnom mjesecu.

KONTAKT SA PORODICOM

Koordinator akcije kontaktira porodicu kojoj ćemo pomoci i prikuplja sve potrebne informacije za pokretanje akcije. 

POKRETANJE AKCIJE

Koordinator akcije pokreće akciju u našoj facebook grupi "20 KRUNA ZA ČOVJEKA".

TOK AKCIJE

Tokom akcije koordinator  obavještava članove grupe o statusu akcije i sumi prikupljenog novca.

KRAJ AKCIJE

Koordinator obavjestava članove grupe i porodicu o konačnoj sumi prikupljenog novca i vrši isplatu istoga direktno na račun porodice kojoj se pomaze.

ADMINISTRACIJA

Koordinator objavljuje uplatnicu na facebook grupi. Porodica šalje povratnu informaciju o primljenom novcu i tu informaciju koordinator takodje objavljuje na facebook grupi.