Vår grund

Swish: 123 686 41 36 

SEB-konto: 5380-10 826 95

Humanitära aktioner genomförs ALLTID och ENBART genom direkt utbetalning till personligt konto till den person som får hjälp. Stödet från vår organisation betalas ALDRIG ut via någon mellanhand. Samtliga transaktioner finns tillgängliga via Facebook gruppen. Hela det insamlade beloppet betalas ut till bidragsmottagaren, minus administrativa kostnader relaterade till transaktionen och drift för hantering (kostnader för Swish, hemsidan och revisor). Vi som arbetar med 20 KRONOR TILL MÄNNISKAN tar ingen ersättning för vårt arbete. 


Så här går det till

FÖRSLAG

Första steget är urval av månadens aktion, baserat på alla förslag insamlade via anmälningsblanketten. 

KONTAKT 

Aktionens koordinator kontaktar den valda bidragstagaren och verifierar informationen i ansökan, samt samlar in kompletterande  uppgifter som behövs för att starta aktionen. 

AKTION START

Aktionen startar i Facebookgruppen "20 KRONOR TILL MÄNNISKAN".

AKTIONGENOMFÖRANDE

Så länge aktionen pågår uppdateras informationen regelbundet i Facebookgruppen. 

AKTIONAVSLUT

Koordinator informerar om insamlat belopp i Facebookgruppen, samt genomför betalning till mottagaren.

REDOVISNING

Koordinator redovisar information om transaktionen i Facebookgruppen inklusive bekräftelse på mottagen utbetalning.  Bidragsmottagaren skickar tillbaka information om mottagen inbetalning och all information publiceras i Facebookgruppen.