Insamling avslutad

Per 70

I samband med mitt 70-års firande önskar jag att påbörja en insamling i syfte att bygga upp det första dagcentret för barn med kognitiv funktionsnedsättning i Sarajevo. Dessa barn tas om hand av sina föräldrar dygnet runt då någon liknande institution tyvärr inte finns tillgänglig för dessa familjer idag. Ett dagcenter skulle förenkla vardagen för många barn och föräldrar. Dagcentret kommer att vara anpassat efter deras behov med stöd av kunnig personal som kan tillgodose deras behov. Jag ser fram emot att påbörja denna resa tillsammans med er. Stort tack för all hjälp i detta arbete. 

Swish 123 686 41 36

https://www.paypal.me/20KrunaZaCovjeka

Bankgironummer: 5523-7747

SEB-konto: 5380-10 826 95

Insamlat 121 069 SEK